ปรับหน้าเรียวสำหรับคนที่มีรูปหน้าเรียวอยู่แล้ว ถ้าส่วนของ “คาง” ไม่สมส่วน ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกัน เช่น คนที่คางยาวหรือคางยื่นจะทำให้รูปหน้ายาวเกินไปดูไม่สวยงาม ซึ่งสาเหตุเกิดจากขากรรไกรล่างและฟันล่างทั้งหมดยื่นออกมาสู่ด้านหน้า เมื่อเปิดปากขากรรไกรและฟันล่างจะไม่อยู่ในแนวตรงทำให้ฟันบนเหลื่อมกับฟันล่าง การแก้ไขทำได้โดยการผ่าตัดควบคู่ไปกับการรักษาทางทันตกรรมอย่าง การจัดฟัน ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-2 ปี ฟันจะถูกจัดใหม่แล้วจึงถอยกรามไปทางด้านหลังในตำแหน่งที่ต้องการก่อนจะใส่เหล็กสกรูยึดขากรรไกรจนกว่ากระดูกบริเวณนั้นจะสมานตัวอาจจะต้องมีการมัดฟันไว้ในตำแหน่งที่ต้องการระยะหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาหลายสัปดาห์

ปรับหน้าเรียว

จะเห็นว่ามีหลากหลายวิธีที่ทำให้ ปรับหน้าเรียว หน้าเรียว หรือมี หน้าวีเชฟ อย่างที่ต้องการ ขึ้นกับปัญหาของผู้รับบริการว่าเป็นรูปแบบใด “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ถึงจะเป็นสุภาษิตที่ท่องกันมาแต่เด็ก แต่ถ้าอยากหน้าสวยเรียว ก็ต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับหน้าเรียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *